جنگ خان ها


اسم ایرانی پسر

آیا قصد انتخاب یک اسم اصیل ایرانی برای فرزند خود را دارید؟ ما در این صفحه اسامی دخترانه ایرانی اصیل را برای شما عزیزان گردآوری نموده‌ایم.

آريا : ۱- آزاده، نجيب؛ ۲- (اَعلام) ۱) شعبه‌اي از نژاد سفيد كه از روزگاران…

رايان : (اَعلام) نام كوهي در حجاز و نام شهري و روستايي است. معنی رایان…

آرمين : (اَعلام) ۱) نام چهارمين پسر كيقباد سردودمان كياني؛ ۲) نژاد آرمين. +   كي…

آرمان : ۱- آرزو، حسرت، كمال مطلوب، مراد و خواسته؛ ۲- تصوراتي كه براي ساختن…

آرشام : ۱- داراي زور خرس، خرس نيرو؛ ۲- (اَعلام) پسر آريامنه و پدر ويشتاسپ…

آرش : (اوستایی) ۱- درخشنده؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام يكي از تيراندازان زمان منوچهر شاه…

آرتين :  ۱- منسوب به آرت، پاكي و تقدس؛ ۲- (به مجاز) پاك و مقدس؛…

آرين : (= آريا)، آريايي، آريا. ( آريا.

آبتين : (اَعلام) (= آپتین و آتبین)، ( آتبين. نام پدر فريدون پادشاه پيشدادي