جنگ خان ها


اسم ترکی پسرانه

اليار : (تركي ـ فارسي) يار و ياور ايل، دوست و رفيق ايل، يار شهر…

اِلشن : (تركي) شادي ايل، حاكم، رهبر، حكمران يك منطقه.

اُكتاي :  (تركي) ۱- (اَعلام) نام پسر چنگيز؛ ۲- (در تركمني) نامدار، مشهور، بزرگ زاده،…

اَفشار : (تركي) ۱- معاون و شريك؛ ۲- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه شور…

اَصلان : (تركي) (= اسلان) شير، شير بيشه.

اَرسلان : (تركي) ۱- شير، شير درنده، اسد؛  ۲- از نام‌هاي خاص تركي؛ ۳- (به…

اتابك : (تركي) ۱- پدربزرگ؛ ۲- (در قديم) در دوره‌ي قاجار, لقبي كه به وزيران…

آيدين : (تركي) ۱- به معني روشنايي، روشن، آشكار، شفاف، نوراني، صاف، معلوم، واضح؛ ۲-…

آیدن : (تركي) (= آیدین)، ( آیدین. ۱- و ۲-

آران :  (اَعلام) ۱) نام پادشاه آذربايجان در عهد باستان؛ ۲) نام سرزميني در شمال…