جنگ خان ها


اسامی ایرانی

بانک اسامی ایرانی اسلامی و مذهبی

محبوب در اسامی ایرانی

معنی نام آشام: (بن مضارعِ آشامیدن) ‹اشام› [قدیمی] ۱. = آشامیدن

آيدا:    (تركي) ۱- گياهي كه كنار آب مي‌رويد. ۲- شاد، ماه – نام تذکمنب

آهو :    ۱- غزال، غزاله؛ ۲- (به مجاز) معشوق زيبا؛ ۳- (در قديم) (به مجاز) چشم زيبا؛ ۴- (در…

آناهيتا :    (اوستايي) ۱- بي‌آلايش، پاك، به دور از آلودگي و ناپاكي؛ ۲- (در اساطیر) به معنای مادر مقدسِ…

آزیتا :    ۱- سوزن کاری کردن؛ ۲- نقش زدن با قلم بر روی اشیا. ۳- آزاده

1 2 3 269