نامیک؛ یک بانک کامل اسامی ایرانی است که در انتخاب یک نام نیک برای فرزندتان به شما کمک میکند.

معنی اسم بابک

(3 نفر با میانگین: 267 از 5)

بابك : ۱- پرورنده و پدر را گويند؛ ۲- (در قديم) خطاب فرزند به پدر از روي مهرباني؛ پدر جان؛ ۳- (اَعلام) ۱) پدر اردشیر بابکان [قرن ۲ میلادی]؛ ۲) نام دلاور ايراني كه از سوي اردوان فرمانرواي اصطخر بود [قرن ۳ هجری]؛ ۳) نام موبدي در روزگار انوشيروان كه ديوان عرض و سپاه به دست وي بود؛ ۴) بابک خرّم دین [۲۲۳ هجری] رهبر ایرانی خرّمدینان، که قیام آنان را در آذربایجان بر ضدّ خلیفه‌ی عباسی رهبری کرد. سرانجام افشین او را فریب داد و دستگیر کرد و او در بغداد کشته شد.

اسم زیبای بابک را به اشتراک بگذارید

نام های مشابه بابک


یک نظر دهید