نامیک؛ یک بانک کامل اسامی ایرانی است که در انتخاب یک نام نیک برای فرزندتان به شما کمک میکند.

معنی اسم بَهرام

(3 نفر با میانگین: 3٫00 از 5)

بَهرام :  ۱- به معنای «در هم شکننده مقاومت»؛ ۲- (در گزارش پهلوی اوستا، varhrān،varhrām،vahrām) به «پیروزگر» برگردانده شده؛ ۳- (در نجوم) مريخ؛ ۴- (در گاه شماري) روز بيستم از هر ماه شمسي در ايران؛ ۵- (در قديم) در فرهنگ ايران قديم فرشته‌اي موكل بر مسافران و روز بهرام است؛ ۶- (در آیین زرتشتی) پاسدار پیروزی و عهد و پیمان است؛ ۷- (اَعلام) (در شاهنامه) ۱) از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو، فرزند گودرز برادر گیو است که به دست تژاو تورانی کشته شد. ۲) نام چند تن از شاهان ساساني، بهرام اول [۲۷۳-۲۷۶ میلادی] فرزند شاپور اول ساساني و چهارمين پادشاه ساساني؛ بهرام دوم [۲۷۶-۲۹۳ میلادی] پنجمين پادشاه ساساني فرزند بهرام اول؛ بهرام سوم [۲۹۳ میلادی] ششمين پادشاه ساساني فرزند هرمز اول؛ بهرام چهارم [۳۸۸-۳۹۹ میلادی] سيزدهمين پادشاه ساساني مشهور به كرمانشاه؛ بهرام پنجم [۴۲۰- ۴۳۸ میلادی] مشهور به بهرام گور پانزدهمين پادشاه ساساني.

اسم زیبای بَهرام را به اشتراک بگذارید

نام های مشابه بَهرام


یک نظر دهید