نامیک؛ یک بانک کامل اسامی ایرانی است که در انتخاب یک نام نیک برای فرزندتان به شما کمک میکند.

معنی اسم فرامرز

(1 نفر با میانگین: 300 از 5)

فرامرز:    ۱- آمرزنده (دشمن)؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در شاهنامه) پسر رستم، که پس از کشته شدن پدرش به کین خواهی او برخاست، شاه کابل را کشت و شغاد را به آتش کشید. بهمن پسر اسفندیار او را کشت؛ ۲) فرامرز: آخرین امیر [۴۳۳-۴۴۳ قمری] سلسله‌ي بنی کاکویه در اصفهان که به دست طغرل سلجوقی برکنار شد؛ ۳) فرامرز ابن خداداد: [قرن۶ هجری] مؤلف یا گردآورنده‌ي داستان سمک عیار.

اسم زیبای فرامرز را به اشتراک بگذارید

نام های مشابه فرامرز


یک نظر دهید