جنگ خان ها


اسم دختر

اسم‌های دخترانه قشنگ,اسامی دخترانه ایرانی,انتخاب اسم دخترونه جدید,اسم دختر ایرانی,اسم دختر جدید,سایت اسم یابی برای دختر,بانک اسامی دخترانه

محبوب در اسم دختر

آي‌نور (آينور):    (تركي ـ عربي) ۱- روشنايي و فروغ ماه، نور ماه، نوراني مثل ماه؛ ۲- (به مجاز) مهتاب؛…

آيناز :    (تركي ـ فارسي) (آي = ماه + ناز)، ۱- ماه قشنگ و زيبا؛ ۲- (به مجاز) زيبارو.

آينا:    ۱- (تركمني) به معني آیينه؛ ۲- (تركي) آیينه، آبگينه، شيشه، شفاف، صورت سفيد و زيبا؛ ۳- (به مجاز)…

آيگين :    (تركي ـ فارسي) (آي = ماه + گين = جزء پسين بعضي از كلمه‌هاي مركّب به معني…