جنگ خان ها


مرور : اسم پسر کردی

هيوا : (كردي، hiwā ) اميد.

هِيژا : (كردي، hêžā ) گرامي، شايسته، گران‌بها.

هیرش : (کردی، hêriš) ۱- یورش، حمله، هجوم؛ ۲- فشار؛ ۳- اشک.

آوات :  (در كردي) به معني آرزو.

سيروان :  ۱- عربي شده ساربان؛ ۲- (اَعلام) (= آب سیروان) نام رودی در غرب…

سیپان : (کردی) ۱- بلندی مانع باد؛ ۲- کوهی که در همه‌ی ایام برف داشته…

سوران : (کردی) ۱- نام منطقه  ای وسیع در کردستان؛ ۲- یکی از چهار لهجه …

هَژار:    (كردي) ۱- بینوا، فقیر، تنگدست؛ ۲- (اعلام) عبدالرحمان ابن حاج ملامحمد شرفکندی متخلص…

ساکو :    (کردی) ۱- کوه بدون گیاه؛ ۲- ساده و بی آلایش؛ ۳- یکسان…